Pramonėje, moksliniuose tyrimuose, vaistų gamyboje ir panašiose srityse naudojamos sistemos. Ši technologija taip pat naudojama maisto pramonėje, šilumos energetikoje ar komunalinio vandens tiekimo sistemose. UF sistema skirta sulaikyti kietąsias daleles, ji taip pat gali sukoncentruoti cheminių ir organinių medžiagų tirpalus, pašalinant iš jų vandenį. Po ultrafiltracijos vandenyje nebelieka įvairių virusų ir bakterijų, kadangi vanduo skverbiasi pro membranas kurios sulaiko didesnes molekulinės masės medžiagas. Iš vandens pašalinamos 0,01 – 0,1 mikrono dalelės.